Akutestery pro průmyslové baterie

Diagnostické přístroje pro zjištění objektivního stavu průmyslových baterií a to trakčních i staničních. Běžně se využívá jmenovité napětí 2V - 80V s možností zátěže až 300 A. Tuto zátěž je možné regulovat od 0A do 300A po 1A.

Tento přístroj zajistí provádění kapacitních zkoušek, které přesně určí stav dané baterie a tímto způsobem zjistí nejslabší články dané baterie.


Naše nabídka

  • Prodej přístroje na základě objednávky
  • Dodací lhůta 3-5 týdnů
  • Záruční doba je 24 měsíců od data předání zařízení
  • Základní cena přístroje pro vybíjecí proud do 150A 71.990,-Kč bez DPH
  • Na přání zákazníka lze v zakázce objednat i boční výstup na port a příslušný software