Služby našim zákazníkům

 • Bezplatný servis prodejce 24 měsíců
 • Kontrola dobíjení
  - nabízíme kontrolu funkce dobíjecí soustavy vozidla ZDARMA.
 • Kontrola stavu baterie
  - na požádání zjistíme skutečný stav vaší baterie, popřípadě dolijeme elektrolyt a dobijeme do konečných znaků, v případě nevyhovující baterie provedeme výměnu - vše ZDARMA.
 • Nabití baterie, servis baterií
  - nabijeme Vám jakoukoli baterii za dobu úměrnou jejímu vybití a stupni poškození. Opravujeme poškozené póly, lepíme prasklé baterie, doléváme destilovanou vodou, v případě vylití vhodnou koncentrací kyseliny sírové
 • Kapacitní zkouška
  - pro zjištění skutečné kapacity jednotlivých článků trakční baterie je nutné provést kapacitní zkoušku. Dle výsledku této zkoušky bude provedena výměna pouze nevyhovujících článků pro dosažení požadované celkové kapacity trakční baterie. Pracovní postup včetně ceny
 • Likvidace baterie
  - zajišťujeme BEZPLATNÝ zpětný odběr olověných akumulátorů
  - postaráme se o jejich recyklaci!
  - podnikatelským subjektům vystavíme řádný doklad o sběru starých akumulátorů případně uzavřeme smlouvu o likvidaci
 • Kontrola nemrznoucích směsí
  - speciální metodou zkontrolujeme hustotu i stáří chladící kapaliny