AKU-tester - typ 520

Tento přístroj je určený pro zjištění objektivního stavu akumulátoru, propojovacích kabelů, startéru, kontrolu a seřízení dobíjení. Aku-tester měří akumulátorové baterie o napětí 6V i 12V a všech kapacitách pod zátěží dle normy DIN, u vozidel s instalací 24V se měří vždy každý akumulátor a větev samostatně.


AKU-testerem lze:

  • testovat akumulátory včetně celoplastových
  • měřit napětí akumulátoru na prázdno
  • zjišťovat závady v silovém vedení startovacího okruhu
  • měřit proud a pokles napětí při startu
  • provádět kontrolu dobíjení

AKU-testerem je určení místa závady několikanásobně rychlejší, přesnější, spolehlivější a tedy také levnější než v současné době používanými metodami. Všechna měření se provádějí přímo na vozidle bez demontáže.

AKU-tester vyloučí omyl při určení závady. Např. při drobné závadě ve startéru, popřípadě silovém vedení se mnohdy zbytečně vyměňují akumulátory, což při současných cenách není jistě zanedbatelné!!!


Zatěžovací tabulka dle kapacit akumulátorů


Přepínač polohAku. 12V (30sec.)Proud (12V)Aku. 6V (30sec.)Proud (6V)
135 – 45 Ah140 A50 – 77 Ah70 A
246 – 66 Ah270 A78 - 85 Ah140 A
367 – 140 Ah400 A86 150 Ah200 A
4141 – 230 Ah520 A151 – 190 Ah260 A

Parametry přístroje


Dobíjení - chargingpro jmenovité napětí 12 Vpro jmenovité napětí 6V
13,8 – 14,2 V6,8 – 7,2 V
Hustota elektrolytu1,26 – 1,28 g/cm31,26 – 1,28 g/cm3
Rozměry L x B x H300 x 220 x 335 mm 
Připojovací kabely2 000 mm 
Hmotnost9,5 kg 

Naše nabídka

  • Dodávka do 5 pracovnívh dnů
  • Záruka 24 měsíců od data prodeje
  • Cena 11.300,- Kč bez DPH