Kapacitní zkouška

Pro zjištění skutečné kapacity jednotlivých článků trakční baterie je nutné provést kapacitní zkoušku. Na základě výsledku této zkoušky je provedena výměna pouze nevyhovujících článků pro dosažení požadované celkové kapacity trakční baterie.


Pracovní postup

  • Vyrovnávací nabíjení do konečných znaků.
  • Pokud se nedosáhne hustoty 90 100% je nutné provést první orientační kapacitní zkoušku. Odsátí elektrolytu ze článků a doplnění elektrolytu o větší hustotě.
  • Opakování bodu 1)
  • Kapacitní zkouška dle tabulek výrobce.
  • Vyhodnocení kapacity jednotlivých článků.
  • Po dohodě výměna vadných článků za repasované nebo nové.
  • Nabíjení baterie do konečných znaků.

Kapacitní zkouška v naší provozovně

  • dvě nabití do konečných znaků a jedna kapacitní zkouška
do 24 Vdo 48 Vdo 80 V
1.8 x kap. C53.4 x kap. C54.9 x kap. C5
min. 21 hod.min. 21 hod.min. 21 hod.
Zkouška do 24 V s kapacitou C5 = 240 Ah.
Dle tabulky - 1.8 x C5 = 1.8 x 240 = 432 Kč

Výpočet ceny: