Postup měření - akutester 520

1. Zjištění stavu akumulátoru

Upozornění
Elektrolyt akumulátoru musí před měřením svojí hustotou odpovídat stavu nabití 75-100%, tomu odpovídá hustota 1,24 až 1,28 g/cm3. Při větším vybití dochází ke zkreslení výsledku měření, u akumulátorů po nabíjení je nutné vždy před měřením odvětraní jednotlivých článků !!!

 • Přepínačem v levé dolní části přístroje nastavíme rozsah proudové zátěže odpovídající kapacitě měřeného akumulátoru.Vyznačená kapacita a proudová zátěž na štítku každého akumulátoru pro pokles napětí dle normy DIN na napětí 9 V (8,5 V) pro 12 V akumulátor a 4,5 V (4,25 V) pro 6 V akumulátor. Pro akumulátory o napětí 6 V se vždy proudová předvolba přepínače dělí dvěma, tím získáme skutečnou proudovou zátěž.

 • Přístroj připojíme kleštěmi na pólové vývody akumulátoru. Kleště červené na (+) pól a modré na (-) pól akumulátoru - voltmetr měří napětí.

 • Zmačknutím tlačítka TEST zatížíme akumulátor předvolenou proudovou zátěží (v průběhu měření se nesmí přepínat proudová zátěž) po dobu 5 -15 s.(30 s.) a odečítáme údaje na analogických přístrojích. U dobrých akumulátorů nesmí napětí klesnout pod hodnotu normy DIN. Po každém měření je nutné nechat přístroj vychladnout.

2. Zjištění závady ve vedení

 • Provede se měření stavu akumulátoru dle bodu 1).

 • Pokud je stav akumulátoru vyhovující, připojíme přístroj přímo na startér.

 • Provedeme měření obdobně jako na akumulátoru. Při naměření odlišných hodnot (U-I) (pokles napětí je větší než 1 V) je závada ve vedení.

 • Vyhledání místa závady provedeme následovně:
  Plusovou svorku přístroje posouváme po spojích vedení směrem k akumulátoru. Za místem poruchy naměříme správné hodnoty. V případě, že je tato strana proudového vedení v pořádku,provedeme obdobné měření na druhé části vedení.

POZOR!
U vozidel s instalací 24 V měříme každý akumulátor a větev zvlášť (tj.1 svorka přístroje musí být vždy připojena na spoji mezi akumulátory). V případě že na startéru naměříme správné hodnoty jako na akumulátoru, je závada ve startéru.


Měření proudu startéru

 • Odpojíme svorku akumulátoru (-) pól.

 • Na odpojený (-) pól akumulátoru připojíme (-) pól přístroje, (+) pól přístroje připojíme na odpojenou svorku.

 • Přepínač přepneme do polohy SRART.

 • Do zdířky (A) na panelu přístroje zasuneme banánek pomocného propoje a svorku propoje na (+) pól startéru nebo akumulátoru. U vozidel s napětím 24 V připojíme svorku vždy na akumulátor u něhož byl odpojen (-) pól.

 • Na voltmetru odečítáme napětí v el. soustavě vozidla.

 • Upravíme vozidlo tak, aby motor nenastartoval. Po zmačkneme tlačítka TEST se v přístroji propojí silové vodiče. Po té provedeme startování vozidla. Na přístrojích odečítáme pokles napětí a proud při startu.

4. Kontrola dobíjení

 • Přístroj připojíme na akumulátor dle bodu 1).

 • Po nastartování vozidla odečítáme na voltmetru nabíjecí napětí.

Upozornění
U vozidel s instalací 24 V měříme napětí pouze na jednom akumulátoru! Po dobu měření se nesmí odpojit akumulátor, mohlo by dojít k poškození alternátoru.