Postup měření - akutester 200

1. Zjištění stavu akumulátoru

Upozornění:
Elektrolyt akumulátoru musí před měřením svojí hustotou odpovídat stavu nabití 75-100%, tomu odpovídá hustota 1,24 až 1,28 g/cm3. Při větším vybití dochází ke zkreslení výsledku měření, u akumulátorů po nabíjení je nutné vždy před měřením odvětraní jednotlivých článků !!! Pozor (-) pól je připojen k plášti přístroje. Po měření je nutné nechat přístroj vychladnout. NEZAKRÝVAT.

  • Přístroj připojíme kleštěmi na pólové vývody akumulátoru. Kleště červené na (+) pól a modré na (-) pól akumulátoru - voltmetr měří napětí.

  • Zmačknutím tlačítka v horní části přístroje zatížíme akumulátor o napětí 12V proudem 200A a 6V - 100A s časem zátěže 5 -15 s.(30 s.), u akumulátorů s kapacitou nad 70 Ah. se může doba zátěže prodloužit na dobu max. 2 minut, po měření je nutné nechat přístroj vychladnout. U dobrých akumulátorů by napětí nemělo klesnout pod hodnotu uvedenou v tabulce na předním panelu přístroje. Ke každé kapacitě akumulátoru je přiřazeno minimální napětí v zátěži. Pod tuto hodnotu by nemělo klesnout napětí akumulátoru.

2. Zjištění závady ve vedení

  • Provede se měření stavu akumulátoru dle bodu 1).

  • Pokud je stav akumulátoru vyhovující, připojíme přístroj přímo na startér.

  • Provedeme měření obdobně jako na akumulátoru. Při naměření odlišné hodnoty napětí (pokles napětí je větší než 1 V) je závada ve vedení.

  • Vyhledání místa závady provedeme následovně:
    Plusovou svorku přístroje posouváme po spojích vedení směrem k akumulátoru. Za místem poruchy naměříme správné hodnoty. V případě, že je tato strana proudového vedení v pořádku, provedeme obdobné měření na druhé části vedení.

POZOR!
U vozidel s instalací 24 V měříme každý akumulátor a větev zvlášť (tj.1 svorka přístroje musí být vždy připojena na spoji mezi akumulátory). V případě že na startéru naměříme správné hodnoty jako na akumulátoru, je závada ve startéru.


3. Kontrola dobíjení

  • Přístroj připojíme na akumulátor dle bodu 1).

  • Po nastartování vozidla odečítáme na voltmetru nabíjecí napětí.

Upozornění:
U vozidel s instalací 24 V měříme napětí pouze na jednom akumulátoru! Po dobu měření se nesmí odpojit akumulátor, mohlo by dojít k poškození alternátoru.